Podstawa prawna działania

Ośrodek działa na podstawie:
  1. Uchwały nr III/22/98 Rady Miejskiej Kościana z dnia 3 grudnia 1998r. w sprawie przekształcenia Żłobka Miejskiego w Kościanie.
  2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.
  3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  4. Statutu nadanego Uchwałą nr XIV/156/16 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28.04.2016r.
  5. Innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a w szczególności przepisów wykonawczych do w/w ustaw.
  • wytworzenie informacji: Kamila Nowak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-01-27 23:38:15
  • zaakceptowanie treści informacji: 2016-01-27 23:39:50
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: 2016-07-28 10:37:08

Historia zmian

Ostatnia aktualizacja Biuletynu: 25/06/2003 8:35:45

realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe