Zadania, stanowiska, uchwały

Zadania Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie
 
 

Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:


 1. udzielanie indywidualnych świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej osobom ze schorzeniami narządu ruchu bez względu na etiologię schorzenia, prowadzenie diagnostyki neurofizjologicznej,

 2. udzielanie indywidualnych świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej osobom z naruszoną sprawnością organizmu inną niż wymienione w pkt.1,

 3. udzielanie świadczeń konsultacyjnych zakładom oraz osobom kierowanym przez te zakłady,

 4. prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie rehabilitacji leczniczej,

 5. prowadzenie profilaktyki oraz szerzenie oświaty zdrowotnej na rzecz zapobiegania niepełnosprawnościom,

 6. współpraca z zakładami ubezpieczeniowymi, placówkami pomocy społecznej i innymi jednostkami organizacyjnymi zmierzającymi do zmniejszenia stopnia niepełnosprawności społeczeństwa.

 
 
 
Stanowiska: 
 • Dyrektor, specjalista rehabilitacji - 1 etat
 • Główny księgowy - 1 etat
 
Administracja:
 • Starszy inspektor - 1 etat
 • Inspektor - 1 etat
 • Pracownik administracyjny - 1 etat
 
Pion medyczny:
 • Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej - 1/4 etatu
 • Kierownik działu rehabilitacji - 1 etat 
 • Fizjoterapeuci - 5 etatów  
 • Fizjoterapeuta, statystyk medyczny - 1 etat 
 • Psycholog - 5/8 etatu
 • Logopeda - 3/4 etatu
 • Terapeuta zajęciowy, pielęgniarz - 2 etaty
 • Terapeuta zajęciowy, pedagog - 1 etat
 • Terapeuta zajęciowy - 1 etat
 • Personel pielęgniarski - 2 etaty
 • Rejestratorka medyczna - 2 etaty
 • Starsza salowa - 1 etat
 • Pedagog - 1 etat
 
Personel pomocniczy:
 • Kierowca - 2 etaty

 

Uchwała nr XIV/156/16 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie

STATUT 2016

 • wytworzenie informacji: Kamila Nowak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-01-27 23:39:19
 • zaakceptowanie treści informacji: 2016-01-27 23:39:50
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: 2016-07-28 11:41:41

Historia zmian

Ostatnia aktualizacja Biuletynu: 25/06/2003 8:35:45

realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe