Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdu VOLKSWAGEN Transporter T4

OR.251.1.2021                                                                     Kościan, dnia 26.04.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


1.      NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO

SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie

a) Adres: Kościan, ul. Bączkowskiego 11a, tel.65 512 12 70

b) Godziny pracy: Poniedziałek - piątek – w godzinach od 7:00 do 15:00

 

2.      PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka: VOLKSWAGEN

Model pojazdu: Transporter T4 MR’96 2.7t

Nr rejestracyjny: PKS Y460

Rok prod.: 1998

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WV2ZZZ70ZXX048242

 

Data pierwszej rejestracji 1998/11/02

Wskazanie drogomierza 838430 km

Dop. Masa całk. 2700 kg

Rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe 9 osobowe

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów:  2 / przedni (4x2) / manualna

Rozstaw osi 2920 mm

Oznaczenie silnika AET

Rodzaj silnika z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność /Moc silnika 2461 ccm / 81 kW (110KM)

Liczba cylindrów /Układ cylindrów 5 / rzędowy

 

Wyposażenie standardowe:

- drzwi boczne prawe przesuwne

- III rząd siedzeń

- radioodtwarzacz

- wspomaganie układu kierowniczego

 

Sprzedający wystawi fakturę.

 

STAN TECHNICZNY POJAZDU – ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ EKSPERTYZĄ RZECZOZNAWCY

 

3.      MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

 

Składanie ofert: Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościane, do dnia 19.05.2021 r. do godz. 9:50 lub przesłać do w.w. terminu na adres zamawiającego.

Otwarcie ofert: Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościane, w dniu 19.05.2021 r. o godz. 10:00.

 

4.      MIEJSCE I TERMIN ,W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ SAMOCHÓD:

Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościane, w godzinach pracy Ośrodka po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. 65 512 12 70 wew. 20.


5.    CENA WYWOŁAWCZA – 1.500 PLN

 

6.      OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu, podpisanym przez oferenta, stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego ogłoszenia, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3) Oferta powinna być spięta w sposób trwały, zapakowana w zaklejonej kopercie, która powinna być zaadresowana do sprzedającego i opisana w następujący sposób:

 

„PRZETARG– SPRZEDAŻ SAMOCHODU"

Nie otwierać przed dniem 19.05.2021  roku,  godz. 10:00”

 

Sprzedający nie ponosi konsekwencji złożenia oferty niezgodnie z w.w. opisem i potraktowanie jej jako zwykłej korespondencji. 

7.     TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – do terminu zawarcia umowy.

8.     Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

9.      KOMISJA PRZETARGOWA ODRZUCI OFERTY:

a)  złożone po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

b) nie zawierające danych lub niekompletne, nieczytelne.

 

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi oferenta niezwłocznie.

10.  Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, sprzedający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez sprzedającego ofert dodatkowych.

11.  TERMIN ZAWARCIA UMOWY

Po dokonaniu wpłaty przez nabywcę

 

Załączniki:

nr 1 – Formularz ofertowy

nr 2 – Projekt umowy

nr 3 -  Ekspertyza

Pliki do pobrania

  • wytworzenie informacji: Kamila Nowak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-04-30 08:57:09
  • zaakceptowanie treści informacji: 2021-05-05 17:06:23
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: 2021-05-05 17:06:12

Historia zmian