Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdu IRISBUS

OR.251.1.2020 Kościan, dnia 31.08.2020 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
1. NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO

SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie
a) Adres: Kościan, ul. Bączkowskiego 11a, tel. 65 512 12 70
b) Godziny pracy:
Poniedziałek - piątek – w godzinach od 7:00 do 15:00

2. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

Dane identyfikacyjne pojazdu:
Marka: IRISBUS
Model pojazdu: A50C17 Daily HPT 5.4t
Wersja: KAPENA DAILYI
Nr rejestracyjny: PKS 4A44
Rok prod.: 2007
Rodzaj pojazdu: Autobus
VIN: ZCFC50C0005603086

Data pierwszej rejestracji 11.04.2007
Wskazanie drogomierza 603818 km
Dop. Masa całk. 5400 kg
Rodzaj autobusu: podmiejski 4 drzwiowy 20 osobowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów 2 / 4x2 / manualna
Rozstaw osi 3950 mm
Pojemność / Moc silnika 2998 ccm/ 122 kW (166KM)

Wyposażenie standardowe:
- ABS – system zapobiegający blokowaniu kół,
- Dach regulowany mechanicznie,
- Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie,
- Immobilalizer,
- Klimatyzacja,
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie,
- Ogrzewanie niezależne

Stan techniczny pojazdu:
- Silnik: nierównomierna praca silnika w zakresie wolnych obrotów. Układy smarowania i chłodzenia szczelne. Komora silnika brudna, zaoliwiona. Naloty korozji na elementach układu wydechowego,
- Podwozie: zespoły i mechanizmy podwozia są kompletne i stopień zużycia odpowiedni do przebiegu i okresu użytkowania, rama – ogniska korozji,
- Nadwozie: pokrywa komory silnika – punktowe odpryski lakieru; błotniki przednie lewy i prawy – ogniska korozji, ubytki materiału; drzwi przednie lewe i prawe – ogniska korozji; drzwi prawe przesuwne – ogniska korozji, odkształcone w górnej części; bok tylny lewy i prawy – ogniska korozji, ubytki materiału; drzwi tyłu – ogniska korozji; dach – ogniska korozji; słupek „C” prawy – skorodowany, popękany, odkształcony.
- Osprzęt i wyposażenie pojazdu: kompletne sprawne technicznie; zderzak przedni – rysy, zderzak tylny – rysy, lusterka lewe i prawe – przetarte, tapicerka wnętrza – zabrudzona, siedzenia – ślady zużycia.

Sprzedający wystawi fakturę.

3. MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

Składanie ofert: Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościane, do dnia 14.09.2020 r. do godz. 9:50 lub przesłać do w.w. terminu na adres zamawiającego.
Otwarcie ofert: Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościane, w dniu 14.09.2020 r. o godz. 10:00.

4. MIEJSCE I TERMIN ,W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEC SAMOCHÓD:
Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościane, w godzinach pracy Ośrodka po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. 65 512 12 70 wew. 20.

5. WADIUM
a) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do dnia 14.09.2020 r. wadium w wysokości 800 PLN, wadium należy wpłacić przelewem na konto Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie nr konta 51 8666 0004 0111 5486 2000 0001 Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Kościanie.
b) Sprzedający uznaje za prawidłowy termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego, datę uznania na rachunek sprzedającego (datę wpływu na konto), a nie dokonania polecenia przelewu.
c) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia ofert.
d) Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
e) Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
6. CENA WYWOŁAWCZA – 8.100 PLN

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu, podpisanym przez oferenta, stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego ogłoszenia, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Oferta powinna być spięta w sposób trwały, zapakowana w zaklejonej kopercie, która powinna być zaadresowana do sprzedającego i opisana w następujący sposób:

„PRZETARG – SPRZEDAŻ SAMOCHODU
Nie otwierać przed dniem 14.09.2020 roku, godz. 10:00”

Sprzedający nie ponosi konsekwencji złożenia oferty niezgodnie z w.w. opisem i potraktowanie jej jako zwykłej korespondencji.

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – do terminu zawarcia umowy.

9. Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

10. KOMISJA PRZETARGOWA ODRZUCI OFERTY:
a) złożone po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium
b) nie zawierające danych lub niekompletne, nieczytelne
O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi oferenta niezwłocznie.

11. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, sprzedający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez sprzedającego ofert dodatkowych.
12. TERMIN ZAWARCIA UMOWY
Po dokonaniu wpłaty przez nabywcę

Załączniki:
nr 1 – Formularz ofertowy
nr 2 – Projekt umowy

 

08-09-2020

1. OC ważne do 14.10.2020

2. Przegląd do 24.08.2020

3. Akumulator - do wymiany

4. Opony - stan dobry

5. Opinia Rzeczoznawcy - załącznik

 

  • wytworzenie informacji: Kamila Nowak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-09-01 13:45:00
  • zaakceptowanie treści informacji: 2020-09-01 13:46:15
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: 2020-09-08 13:12:55

Historia zmian

Ostatnia aktualizacja Biuletynu: 25/06/2003 8:35:45

realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe