:: Majątek

I. Wartość mienia służącego prowadzonej działalności na dzień 31.12.2018 r.:


LP

NAZWA AKTYWÓW TRWAŁYCH

WARTOŚĆ BRUTTO

1.

Środki trwałe podstawowe

2.083.597,80 zł

2.

Wartości niematerialne i prawne

     35.662,08 zł

3.

Pozostałe środki trwałe w używaniu

338.236,97 zł


 

Ostatnia aktualizacja Biuletynu: 25/06/2003 8:35:45

realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe