:: Majątek

I. Wartość mienia służącego prowadzonej działalności na dzień 31.12.2015 r.:

 

LP

NAZWA AKTYWÓW TRWAŁYCH

WARTOŚĆ BRUTTO

1. Środki trwałe podstawowe 2.015.154,13 zł
2. Wartości niematerialne i prawne

     25.965,13 zł

3. Pozostałe środki trwałe w używaniu 273.279,16 zł

Ostatnia aktualizacja Biuletynu: 25/06/2003 8:35:45

realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe